Kwaliteit

 

 

 

Metaalbewerking De Vries B.V. draagt er zorg voor dat de door de klant gevraagde kwaliteit ook geleverd gaat worden. Om producten en diensten van hoge kwaliteit te kunnen leveren dienen wij ook hoge eisen aan onze eigen organisatie te stellen. Met goede vakbekwaamheid, betrokkenheid bij het werk en kennis van problemen bij onze klanten willen wij in een goede en veilige werkomgeving werken aan een voortdurende verbetering van de kwaliteit.

Wij houden onze bedrijfsprocessen actueel en goed gedocumenteerd door regelmatige interne audits volgens de richtlijnen zoals deze van toepassing zijn voor de norm NEN-EN-ISO 9001:2008.